Ràng buộc

 

                   RÀNG BUỘC


Tôi biết trái đất nối với các vì sao
Nên guồng quay không bao giờ đổi khác
Những sợi dây vô hình ràng buộc.

Tôi biết tôi nối với bao người
Những sợi dây vô hình như thế
Khi yêu thương hờn giận buồn vui.

Không thể nào tất cả chỉ về em
Lực hấp dẫn quanh tôi còn vạn vật
Có bao người chưa từng gặp mặt
Vẫn mơ hồ ràng buộc với tôi đây.

                                     Vương Duyệt

Nguyễn Đình Xuân

Gửi bác Trọng

Kính chào bác
Bác cho phép em thỉnh thoảng vào đọc thơ của bác nhé.

nhacsicodon

Tôi biết trái đất nối với các vì sao
Nên guồng quay không bao giờ đổi khác
Những sợi dây vô hình ràng buộc.

Khổ thơ lạ quá và hay nữa.

Thân mến