Làng của con

 

              LÀNG CỦA CON


Dắt tay con đi dạo khắp làng
Đến chỗ lạ cha đố con bước trước
Đố con chỉ lối về nhà được
Để trong con có bản đồ làng.

Lên xe cha lai đạp chậm ra đường
Qua ngã ba hỏi con từng quán nước
Đố con ngoái lại làng khắp lượt
Tìm giữa làng tên những ngọn cây cao.

Vòng đường cong ôm xóm nhỏ thương yêu
Cho con nhận làng từ mọi phía
Từng lối một đi xa dần cứ thế
Mỗi góc đường lại ngoái lại làng ta.

Bởi ngày thường công việc níu chân cha
Cứ bằng lòng đi thế này con nhé
(Dẫu cha biết trong đáy sâu mắt trẻ
Khát khao nhiều vui thú của mùa xuân).

Để nhỡ ra đi mải lạc bước chân
Biết tìm làng con tự về nhà được
Con ơi có bao người lỡ bước
Đến nhà người chẳng có người thương!

Và sau này khi con đã lớn khôn
Bước chân xa nếu có khi lầm lỡ
Phút cô quạnh tìm làng trong trí nhớ
Bóng hình làng chắc ấm áp lòng con.

                                    Vương Duyệt