Tình yêu và xa cách

 

TÌNH YÊU VÀ XA CÁCH


Hoàng hôn khác hoàng hôn
Phía tây trời đỏ mãi
Thư em chưa về tới
Tiếng ve ran khắp vườn.

Anh thường dậy sớm hơn
Đánh thức vườn rất khẽ
Giữ đừng kêu kẹt cửa
Giấc ngủ con đang tròn.

Anh thu hẹp đêm đen
Bằng hai đầu bếp lửa
Thời gian còn khoảng nhớ
Lồng vào giấc mơ con.

Bao công việc dần quen
Hiểu em thêm từ ấy
Muốn tình yêu lớn dậy
Phải có ngày cách xa.

               Vương Duyệt