Dòng tin nhắn - Không đề

 

               DÒNG TIN NHẮN


Ở tấm bảng ghi nhiều thông báo của nhà trường
Có dòng nhắn tin nép vào một góc:
" Cô giáo X. có đàn lợn lai sắp xuất
Ai cần..."
Chiếc bảng gần như lệch tâm.

Dòng tin nhắn thành trái tim để tấm bảng sống thêm phút chốc
Người chen nhau dồn về một góc
Làm tấm bảng rung rung...

 

                KHÔNG  ĐỀ


Thầy giáo thường nâng đỡ học sinh
Yếu lên trung bình trung bình thành khá
So bè bạn cuộc sống thầy vất vả
Giữa cuộc đời thầy kém chẳng ai nâng!

                                                            Vương Duyệt

 

 

Nhất Phượng

Kính gửi nhà thơ
Lâu lắm rồi không gặp lại không biết bác có khỏe hôn còn... đẹp trai hôn và còn nhớ em hôn? Nhưng thấy bác còn hào hứng với blog như vầy là biết tâm hồn vẫn trẻ khỏe yêu đời lắm. Nhũng bài thơ về thân phận con người sau chiến tranh của bác đọc nghe xúc động lắm. Kg biết thật sự ngoài đời bác có yêu con người yêu... phụ nữ như vậy hôn hén?

nhacsicodon

Thầy giáo thường nâng đỡ học sinh
Yếu lên trung bình trung bình thành khá
So bè bạn cuộc sống thầy vất vả
Giữa cuộc đời thầy kém chẳng ai nâng!

Nghề nhà giáo ở VN ta còn nhiều điều để ta trăn trở phải kô anh?

Ngày xưa " Tiên học lễ_Hậu học văn " Ngày nay " Tiên học lẽ_Hậu học vặn "

học sinh ngày nay đáng báo động về sự kô tôn trọng giáo viên.

vuongtrong

Gửi ông "Cúi xuống bầu trời"
Dạo này Đồ Nghệ sinh lười nguy chưa!
Lười là lên mạng post thơ
Cũng may viết lách còn chưa nỗi nào
Bệnh thì cũng chẳng có sao
Cờ thì vẫn đánh thấp cao chẳng cần
Ước vào trong nớ một lần
Nhờ xe giám đốc đi gần đi xa
Tin mừng: sách đã in ra(*)
Chờ khi gặp mặt để mà tặng nhau!

___
(*): Quyển "Toàn tập thơ chữ Hán Nguyễn Du" Vương Trọng dịch thơ.

NQT

Hỏi rằng có bệnh chi không
Mà lâu lâu lại nhớ ông thầy đồ
Bao giờ ngoài Bắc ông vô
Để dân log lại "dzô" cùng người?

ngvanan

...
Chiếc bảng gần như lệch tâm.
Dòng tin nhắn thành trái tim
để tấm bảng sống thêm phút chốc
Người chen nhau dồn về một góc
Làm tấm bảng rung rung...

Người đọc cũng rung rung! Chuyện độc đáo ý thơ nhắn hay quá !